تغییر تکلیف به حالت پیش‌نویس و تمدید مهلت ارسال

در این مقاله می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهیم.
چگونه می‌توان تکلیف تحویل داده ‌شده توسط شاگرد را به حالت پیش‌نویس در بیاوریم؟ تا او بتواند ویرایش کرده و مجدد ارسال کند. همچنین نحوه تمدید مهلت ارسال تکلیف را بیان خواهیم کرد؛
برای مطالعه به ادامه مطلب بروید.

گاهی اوقات برای شما به عنوان استاد پیش می‌آید که می‌خواهید تکلیف ارسال شده توسط شاگرد را به حالت پیش‌نویس در آورده و یا مهلت آن را برای همه دانش آموزان یا فرد خاصی تمدید کنید تا بتوانند ویرایش کرده و ارسال نهایی کنند؛ تا پایان این آموزش با ما همراه باشید.

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱) ابتدا روی فعالیت تکلیف مربوطه کلیک کرده و به در بخش مشاهده/نمره‌دادن تمام تکلیف‌های تحویل داده شده بروید.

۲) از سمت راست روی مربع انتخاب کلیک کنید تا نام همه دانش‌آموزان انتخاب شود.

نکته:
اگر بخواهید فقط یک یا چند دانش‌آموز بتوانند تکلیف‌شان را ویرایش کنند، باید تنها نام آنها را انتخاب کنید.

۳) به انتهای همین صفحه بیایید و از قسمت با موارد انتخاب شده… مورد چهارم یعنی بازگرداندن تکلیف تحویل داده شده به وضعیت پیش‌نویس را انتخاب کرده و روی شروع بزنید؛ تکلیف به حالت پیش‌نویس می‌رود.

نکته:
اگر مهلت تکلیف به پایان نرسیده باشد، دانش‌آموز می‌تواند به تکلیف مراجعه کرده و آن را ویرایش کند.

سؤال: اگر مهلت تکلیف به پایان رسیده باشد باید چه کار کرد؟

از لیست مربوطه مجدد نام را انتخاب کرده و از قسمت با موارد انتخاب شده… مورد ششم یعنی تمدید مهلت را انتخاب کرده و روی شروع بزنید؛ با توجه به تقویم مهلت را تنظیم بفرمایید.