تکلیف

تغییر تکلیف به حالت پیش‌نویس و تمدید مهلت ارسال

در این مقاله می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهیم. چگونه می‌توان تکلیف تحویل داده ‌شده توسط شاگرد را به حالت پیش‌نویس در بیاوریم؟ تا او بتواند ویرایش کرده و مجدد ارسال کند. همچنین نحوه تمدید مهلت ارسال تکلیف را بیان خواهیم کرد؛ برای مطالعه به ادامه مطلب بروید.