تقویم در سامانه درس افزار

در این مقاله یک ابزار عالی جهت سازماندهی و جلوگیری از دست رفتن مهلت‌ ارسال تکالیف یا شرکت در آزمون‌ها را با استفاده از تقویم در سامانه درس افزار (مودل) به شما آموزش خواهم داد.

همانطور که می‌دانید وقتی در سامانه درس افزار (مودل) اساتید فعالیت‌هایی برای دانش‌آموزان یا دانشجویان قرار می‌دهند به محض تنظیم تاریخ، به صورت اتوماتیک در میزکار تاریخ سررسید مشخص می‌شود.
شما می‌توانید جهت مدیریت کارها و جلوگیری از فراموشی برای هر زمانی که خواستید یک رویداد ثبت کنید.
برای این‌کار لازم است ابتدا وارد بخش تقویم شده، و روی دکمه رویداد جدید کلیک کنید.
در پنجره‌ای که باز می‌شود باید عنوان، زمان، شرح را تایپ کنید، البته می‌توانید جهت انجام رویداد مدت زمان نیز در نظر بگیرید.